Team One Tickets & Sports Tours
 

Chicago White Sox at San Francisco Giants tickets

August 13, 2014 at 12:45 pm  AT&T Park :: San Francisco, California
Section Row Qty Price
305 0 1 $60.00 ea
123 Lower Box 32 1 $80.00 ea
LB106 38 1 $104.00 ea
125 PREM LB 4 1 $113.00 ea
109 37 1 $116.00 ea
110 40 1 $137.00 ea
328 12 2 $26.00 ea
328 12 2 $26.00 ea
302 14 2 $38.00 ea
302 15 2 $38.00 ea
327 VR 10 2 $38.00 ea
328 VR 10 2 $38.00 ea
328 VR 15 2 $38.00 ea
328 VR 18 2 $38.00 ea
328 VR 17 2 $38.00 ea
304 3 2 $39.00 ea
327 3 2 $39.00 ea
330 9 2 $39.00 ea
VR304 13 2 $39.00 ea
143 17 2 $40.00 ea
VR305 16 2 $40.00 ea
VR305 15 2 $40.00 ea
VR328 3 2 $40.00 ea
327 VR 5 2 $41.00 ea
327 VR 6 2 $41.00 ea
328 VR 4 2 $41.00 ea
328 VR 8 2 $41.00 ea
328 VR 9 2 $41.00 ea
328 VR 7 2 $41.00 ea
328 VR 5 2 $41.00 ea
330 VR 5 2 $41.00 ea
330 VR 7 2 $41.00 ea
VR305 14 2 $41.00 ea
141 16 2 $43.00 ea
305 VR 7 2 $43.00 ea
VR330 2 2 $43.00 ea
330 3 2 $44.00 ea
328 11 2 $45.00 ea
B142 15 2 $46.00 ea
142 3 2 $48.00 ea
143 12 2 $48.00 ea
302 14 2 $48.00 ea
302 13 2 $49.00 ea
302 12 2 $50.00 ea
143 15 2 $51.00 ea
310 VR 4 2 $51.00 ea
312 VR 5 2 $51.00 ea
312 VR 2 2 $51.00 ea
314 VR 3 2 $51.00 ea
319 VR 5 2 $51.00 ea
320 VR 4 2 $51.00 ea
320 VR 5 2 $51.00 ea
320 VR 6 2 $51.00 ea
323 3 2 $51.00 ea
323 2 2 $51.00 ea
323 VR 5 2 $51.00 ea
323 VR 3 2 $51.00 ea
324 6 2 $51.00 ea
328 10 2 $51.00 ea
328 10 2 $52.00 ea
VR 320 4 2 $52.00 ea
330 9 2 $53.00 ea
140 BL 8 2 $54.00 ea
305 10 2 $54.00 ea
330 9 2 $54.00 ea
140 5 2 $55.00 ea
142 14 2 $55.00 ea
305 1 2 $55.00 ea
327 7 2 $55.00 ea
LB132 35 2 $55.00 ea
VR310 1 2 $55.00 ea
141 3 2 $56.00 ea
141 23 2 $56.00 ea
143 BL 2 2 $56.00 ea
143 BL 5 2 $56.00 ea
143 BL 3 2 $56.00 ea
318 VR 0 2 $56.00 ea
330 9 2 $56.00 ea
LB134 31 2 $56.00 ea
330 7 2 $57.00 ea
141 2 2 $58.00 ea
304 11 2 $58.00 ea
304 11 2 $58.00 ea
LB131 25 2 $59.00 ea
B144 12 2 $60.00 ea
LB131 24 2 $60.00 ea
LB131 25 2 $60.00 ea
VR305 0 2 $60.00 ea
VR313 1 2 $60.00 ea
VR314 11 2 $60.00 ea
VR320 2 2 $60.00 ea
130 29 2 $62.00 ea
140 18 2 $62.00 ea
139 12 2 $63.00 ea
142 22 2 $63.00 ea
143 7 2 $63.00 ea
VB328 A 2 $64.00 ea
138 12 2 $65.00 ea
139 18 2 $65.00 ea
304 12 2 $65.00 ea
304 14 2 $65.00 ea
328 10 2 $65.00 ea
B144 2 2 $66.00 ea
B144 2 2 $66.00 ea
B144 1 2 $68.00 ea
LB105 38 2 $68.00 ea
302 A 2 $69.00 ea
LB129 18 2 $69.00 ea
321 VB D 2 $70.00 ea
LB103 17 2 $71.00 ea
139 14 2 $73.00 ea
LB130 24 2 $73.00 ea
AR147 5 2 $74.00 ea
LB103 21 2 $74.00 ea
LB103 23 2 $74.00 ea
LB103 24 2 $74.00 ea
VR324 0 2 $74.00 ea
142 4 2 $75.00 ea
314 2 2 $75.00 ea
LB103 19 2 $75.00 ea
LB130 18 2 $75.00 ea
VR313 1 2 $75.00 ea
106 LOWER BOX 40 2 $80.00 ea
129 L-BOX 35 2 $80.00 ea
LB103 12 2 $80.00 ea
LB128 22 2 $80.00 ea
ARCADE 150 2 2 $81.00 ea
LB103 9 2 $81.00 ea
103 L-BOX 6 2 $82.00 ea
103 L-BOX 5 2 $82.00 ea
107 L-BOX 32 2 $82.00 ea
107 L-BOX 34 2 $82.00 ea
LB105 32 2 $82.00 ea
140 11 2 $84.00 ea
VB330 A 2 $84.00 ea
VB331 A 2 $84.00 ea
228 CLUB C 2 $85.00 ea
LB 105 35 2 $85.00 ea
LB108 36 2 $85.00 ea
103 L-BOX 3 2 $87.00 ea
104 L-BOX 5 2 $87.00 ea
108 L-BOX 32 2 $87.00 ea
109 L-BOX 32 2 $87.00 ea
122 L-BOX 32 2 $87.00 ea
122 L-BOX 33 2 $87.00 ea
VB323 A 2 $87.00 ea
102 6 2 $90.00 ea
105 37 2 $90.00 ea
110 L- BOX 33 2 $90.00 ea
110 L- BOX 31 2 $90.00 ea
112 L-BOX 32 2 $90.00 ea
112 L-BOX 31 2 $90.00 ea
121 LOWER BOX 40 2 $90.00 ea
112 PREM LB 24 2 $93.00 ea
121 L-BOX 33 2 $93.00 ea
122 L-BOX 31 2 $93.00 ea
123 Lower Box 36 2 $93.00 ea
102 9 2 $94.00 ea
104 27 2 $95.00 ea
LB105 31 2 $95.00 ea
119 PREM LB 26 2 $98.00 ea
LB101 6 2 $99.00 ea
LB101 7 2 $99.00 ea
105 21 2 $100.00 ea
126 35 2 $100.00 ea
ARCADE 149 3 2 $100.00 ea
121 PREM LB 29 2 $103.00 ea
128 21 2 $104.00 ea
328 12 2 $104.00 ea
105 Prem Lower Box 7 2 $105.00 ea
122 Lower Box 31 2 $105.00 ea
109 41 2 $109.00 ea
128 25 2 $109.00 ea
129 16 2 $109.00 ea
109 41 2 $110.00 ea
109 Prem Lower Box 26 2 $110.00 ea
121 38 2 $110.00 ea
129 21 2 $110.00 ea
122 40 2 $111.00 ea
122 41 2 $111.00 ea
LB109 40 2 $114.00 ea
121 37 2 $116.00 ea
106 PREM LB 9 2 $119.00 ea
106 PREM LB 8 2 $119.00 ea
118 PREM LB 25 2 $119.00 ea
106 PREM LB 6 2 $124.00 ea
121 PREM LB 27 2 $124.00 ea
328 12 2 $124.00 ea
LB122 41 2 $124.00 ea
130 2 2 $125.00 ea
328 9 2 $125.00 ea
CL209 E 2 $125.00 ea
121 PREM LB 25 2 $127.00 ea
CL209 C 2 $135.00 ea
112 FC J 2 $140.00 ea
113 FC J 2 $140.00 ea
117 FC K 2 $140.00 ea
LB122 40 2 $141.00 ea
LB123 37 2 $141.00 ea
VR328 12 2 $147.00 ea
VR330 12 2 $147.00 ea
VR330 12 2 $147.00 ea
VR330 13 2 $147.00 ea
VR330 8 2 $147.00 ea
VR330 18 2 $147.00 ea
VR330 5 2 $147.00 ea
127 L-BOX 1 2 $159.00 ea
126 PREM LB 1 2 $171.00 ea
328 1 2 $186.00 ea
328 1 2 $186.00 ea
328 0 2 $186.00 ea
328 0 2 $186.00 ea
115 DUGOUT CCC 2 $223.00 ea
117 DUGOUT CCC 2 $223.00 ea
115 DUGOUT BBB 2 $248.00 ea
125 PREM LB 1 2 $248.00 ea
113 DUGOUT AAA 2 $286.00 ea
328 VR 7 3 $41.00 ea
328 VR 9 3 $41.00 ea
330 VR 7 3 $41.00 ea
VR304 14 3 $42.00 ea
VR305 15 3 $42.00 ea
140 16 3 $50.00 ea
328 12 3 $50.00 ea
138 BL 13 3 $51.00 ea
138 BL 15 3 $51.00 ea
138 BL 15 3 $51.00 ea
139 BL 12 3 $51.00 ea
308 VR 2 3 $51.00 ea
313 VR 6 3 $51.00 ea
324 VR 2 3 $51.00 ea
304 17 3 $52.00 ea
304 13 3 $54.00 ea
305 9 3 $54.00 ea
305 2 3 $55.00 ea
144 BL 4 3 $56.00 ea
304 12 3 $56.00 ea
138 13 3 $58.00 ea
137 23 3 $60.00 ea
141 16 3 $60.00 ea
152 3 3 $60.00 ea
320 5 3 $60.00 ea
314 7 3 $61.00 ea
323 VR 1 3 $61.00 ea
320 3 3 $63.00 ea
140 4 3 $65.00 ea
304 14 3 $65.00 ea
B144 3 3 $66.00 ea
145 6 3 $71.00 ea
140 5 3 $75.00 ea
LB101 18 3 $78.00 ea
310 3 3 $79.00 ea
LB101 14 3 $80.00 ea
LB101 9 3 $80.00 ea
LB101 14 3 $81.00 ea
134 16 3 $84.00 ea
VR327 3 3 $85.00 ea
AR151 3 3 $95.00 ea
LB131 8 3 $100.00 ea
129 30 3 $101.00 ea
112 Lower Box 32 3 $115.00 ea
105 37 3 $120.00 ea
112 PREM LB 23 3 $127.00 ea
121 PREM LB 24 3 $127.00 ea
VR304 6 3 $147.00 ea
318 11 3 $273.00 ea
328 VR 18 4 $38.00 ea
328 VR 18 4 $38.00 ea
330 VR 11 4 $38.00 ea
305 15 4 $40.00 ea
328 VR 8 4 $41.00 ea
330 VR 5 4 $41.00 ea
330 VR 3 4 $41.00 ea
305 14 4 $42.00 ea
VR305 17 4 $42.00 ea
142 13 4 $43.00 ea
VR302 6 4 $43.00 ea
304 16 4 $44.00 ea
304 16 4 $44.00 ea
VR328 13 4 $46.00 ea
327 18 4 $48.00 ea
328 9 4 $50.00 ea
304 18 4 $51.00 ea
311 VR 2 4 $51.00 ea
318 VR 7 4 $51.00 ea
319 VR 6 4 $51.00 ea
B141 22 4 $51.00 ea
B142 19 4 $51.00 ea
142 19 4 $53.00 ea
302 11 4 $54.00 ea
304 13 4 $54.00 ea
139 16 4 $55.00 ea
142 4 4 $55.00 ea
142 14 4 $55.00 ea
B141 7 4 $55.00 ea
141 5 4 $56.00 ea
144 BL 2 4 $56.00 ea
308 VR 1 4 $56.00 ea
310 10 4 $56.00 ea
141 23 4 $57.00 ea
143 11 4 $57.00 ea
143 14 4 $58.00 ea
313 8 4 $58.00 ea
140 7 4 $59.00 ea
141 17 4 $59.00 ea
141 19 4 $59.00 ea
313 5 4 $59.00 ea
314 6 4 $59.00 ea
VR312 9 4 $59.00 ea
VR 328 4 4 $60.00 ea
VR310 3 4 $60.00 ea
139 BL 3 4 $61.00 ea
143 12 4 $61.00 ea
146 5 4 $61.00 ea
302 3 4 $63.00 ea
327 10 4 $63.00 ea
302 7 4 $65.00 ea
310 4 4 $65.00 ea
323 3 4 $65.00 ea
324 9 4 $65.00 ea
BL 138 11 4 $65.00 ea
BL 143 18 4 $65.00 ea
B144 2 4 $67.00 ea
B141 13 4 $69.00 ea
B144 1 4 $69.00 ea
VB328 B 4 $69.00 ea
VR319 5 4 $69.00 ea
141 21 4 $70.00 ea
304 16 4 $70.00 ea
327 C 4 $70.00 ea
BL 140 25 4 $70.00 ea
BL 140 20 4 $70.00 ea
328 B 4 $71.00 ea
AR145 7 4 $72.00 ea
141 10 4 $75.00 ea
143 11 4 $75.00 ea
317 5 4 $75.00 ea
327 C 4 $75.00 ea
135 18 4 $76.00 ea
138 7 4 $77.00 ea
139 6 4 $77.00 ea
141 BL A 4 $77.00 ea
LB101 16 4 $77.00 ea
LB103 16 4 $78.00 ea
LB131 14 4 $78.00 ea
145 6 4 $79.00 ea
145 7 4 $79.00 ea
103 L-BOX 15 4 $80.00 ea
129 L-BOX 34 4 $80.00 ea
103 L-BOX 7 4 $82.00 ea
132 33 4 $85.00 ea
103 L-BOX 4 4 $87.00 ea
104 L-BOX 7 4 $87.00 ea
LB103 11 4 $87.00 ea
121 LOWER BOX 37 4 $90.00 ea
324 D 4 $90.00 ea
227 CLUB H 4 $93.00 ea
230 CLUB A 4 $93.00 ea
LB131 18 4 $94.00 ea
LB105 42 4 $97.00 ea
105 PREM LB 7 4 $98.00 ea
129 26 4 $104.00 ea
105 Prem Lower Box 10 4 $105.00 ea
105 PREM LB 4 4 $108.00 ea
118 PREM LB 29 4 $108.00 ea
121 L-BOX 31 4 $108.00 ea
105 42 4 $110.00 ea
106 41 4 $110.00 ea
124 37 4 $110.00 ea
125 37 4 $110.00 ea
129 18 4 $114.00 ea
106 36 4 $115.00 ea
117 PREM LB 27 4 $119.00 ea
106 35 4 $120.00 ea
128 21 4 $123.00 ea
116 PREM LB 27 4 $124.00 ea
305 9 4 $124.00 ea
CENTER FIELD BLEACHERS 143 15 4 $124.00 ea
105 24 4 $125.00 ea
105 Prem Lower Box 3 4 $125.00 ea
110 39 4 $125.00 ea
CL224 C 4 $125.00 ea
104 L-BOX 1 4 $127.00 ea
115 PREM LB 29 4 $127.00 ea
121 PREM LB 26 4 $127.00 ea
122 PREM LB 27 4 $127.00 ea
129 L-BOX 1 4 $127.00 ea
223 CLUB D 4 $127.00 ea
119 40 4 $131.00 ea
328 15 4 $135.00 ea
105 17 4 $136.00 ea
BLEACHERS 138 14 4 $147.00 ea
VR327 12 4 $147.00 ea
VR328 7 4 $147.00 ea
VR328 9 4 $147.00 ea
126 PREM LB 9 4 $159.00 ea
125 PREM LB 8 4 $165.00 ea
106 PREM LB 4 4 $171.00 ea
327 3 4 $186.00 ea
327 2 4 $186.00 ea
328 2 4 $186.00 ea
330 1 4 $186.00 ea
VIEW BOX 330 A 4 $209.00 ea
107 PREM FC A/B 4 $210.00 ea
121 FC I 4 $223.00 ea
220 CLUB A 4 $223.00 ea
115 PREM FC C 4 $235.00 ea
112 DUGOUT BBB 4 $248.00 ea
311 9 4 $273.00 ea
108 PREM FC B 4 $286.00 ea
112 DUGOUT AAA 4 $318.00 ea
VR304 9 5 $47.00 ea
142 21 5 $53.00 ea
141 6 5 $55.00 ea
321 8 5 $55.00 ea
VR330 14 5 $55.00 ea
143 BL 4 5 $56.00 ea
144 BL 5 5 $56.00 ea
320 VR 6 5 $56.00 ea
320 VR 2 5 $56.00 ea
141 21 5 $57.00 ea
143 10 5 $58.00 ea
B143 19 5 $60.00 ea
VR323 6 5 $60.00 ea
305 11 5 $61.00 ea
311 8 5 $65.00 ea
B139 23 5 $69.00 ea
141 19 5 $70.00 ea
321 10 5 $74.00 ea
134 21 5 $76.00 ea
VR321 1 5 $80.00 ea
VR327 5 5 $80.00 ea
132 18 5 $85.00 ea
327 1 5 $85.00 ea
135 19 5 $90.00 ea
146 4 5 $90.00 ea
118 PREM LB 26 5 $127.00 ea
VR305 4 5 $147.00 ea
B143 17 6 $45.00 ea
140 12 6 $49.00 ea
331 1 6 $49.00 ea
137 BL 24 6 $51.00 ea
304 14 6 $53.00 ea
142 17 6 $54.00 ea
143 BL 7 6 $54.00 ea
304 13 6 $55.00 ea
320 11 6 $55.00 ea
304 12 6 $57.00 ea
327 16 6 $57.00 ea
138 10 6 $59.00 ea
142 20 6 $60.00 ea
AR145 4 6 $60.00 ea
141 15 6 $61.00 ea
141 14 6 $62.00 ea
139 14 6 $64.00 ea
311 6 6 $65.00 ea
144 6 6 $68.00 ea
142 16 6 $69.00 ea
328 1 6 $71.00 ea
LB132 20 6 $75.00 ea
141 17 6 $80.00 ea
LB131 15 6 $80.00 ea
135 20 6 $94.00 ea
307 B 6 $94.00 ea
125 35 6 $131.00 ea
121 43 6 $157.00 ea
327 4 6 $186.00 ea
327 4 6 $186.00 ea
328 0 6 $186.00 ea
313 9 7 $56.00 ea
305 12 7 $60.00 ea
139 BL 3 7 $61.00 ea
142 21 7 $63.00 ea
LB101 11 7 $80.00 ea
146 2 7 $89.00 ea
LB130 17 7 $109.00 ea
LB125 38 7 $153.00 ea
LB110 43 7 $165.00 ea
330 VR 4 8 $43.00 ea
B144 13 8 $43.00 ea
B143 17 8 $45.00 ea
330 11 8 $46.00 ea
B143 10 8 $49.00 ea
144 BL 9 8 $51.00 ea
144 BL 8 8 $51.00 ea
330 11 8 $52.00 ea
144 15 8 $56.00 ea
BL 140 20 8 $58.00 ea
VR304 2 8 $60.00 ea
VR330 5 8 $60.00 ea
319 VR 6 8 $61.00 ea
143 12 8 $62.00 ea
321 8 8 $62.00 ea
LB132 35 8 $62.00 ea
VR328 17 8 $64.00 ea
139 13 8 $68.00 ea
B141 18 8 $69.00 ea
VR324 7 8 $69.00 ea
142 18 8 $70.00 ea
LB135 23 8 $70.00 ea
144 10 8 $71.00 ea
B140 17 8 $73.00 ea
B140 18 8 $73.00 ea
LB132 24 8 $73.00 ea
LB134 22 8 $73.00 ea
VR320 9 8 $74.00 ea
LB131 31 8 $78.00 ea
LB131 32 8 $99.00 ea
129 L-BOX 28 8 $103.00 ea
129 L-BOX 9 8 $113.00 ea
LB109 40 8 $133.00 ea
BLEACHERS 137 25 8 $153.00 ea
LB110 42 8 $177.00 ea
LB112 42 8 $177.00 ea
143 19 9 $52.00 ea
143 BL 6 9 $56.00 ea
141 20 9 $58.00 ea
B143 20 9 $60.00 ea
330 A 9 $69.00 ea
304 18 9 $75.00 ea
140 19 9 $80.00 ea
VR305 5 9 $80.00 ea
VR330 14 9 $147.00 ea
132 29 9 $244.00 ea
330 VR 6 10 $43.00 ea
330 14 10 $51.00 ea
VR327 10 10 $55.00 ea
320 12 10 $59.00 ea
B140 15 10 $60.00 ea
B141 11 10 $60.00 ea
VR 304 8 10 $60.00 ea
144 16 10 $61.00 ea
320 VR 5 10 $61.00 ea
B143 18 10 $61.00 ea
VR330 13 10 $64.00 ea
BL 140 8 10 $65.00 ea
B141 20 10 $66.00 ea
B141 19 10 $69.00 ea
B141 20 10 $80.00 ea
VR304 5 10 $80.00 ea
140 21 10 $84.00 ea
139 17 10 $89.00 ea
135 19 10 $98.00 ea
321 7 11 $64.00 ea
BL 140 21 11 $75.00 ea
VR305 7 11 $85.00 ea
VR330 12 12 $60.00 ea
324 8 12 $70.00 ea
146 3 12 $85.00 ea
LB132 37 12 $89.00 ea
129 L-BOX 33 12 $103.00 ea
LB 132 36 12 $170.00 ea
311 VR 9 13 $51.00 ea
143 20 13 $52.00 ea
143 BL 5 13 $56.00 ea
LB125 40 13 $133.00 ea
143 BL 9 14 $51.00 ea
140 10 15 $64.00 ea
VR302 4 15 $66.00 ea
323 5 15 $73.00 ea
VB327 A 15 $94.00 ea
330 17 16 $49.00 ea
330 16 16 $53.00 ea
129 L-BOX 32 16 $103.00 ea
129 37 16 $106.00 ea
129 36 16 $121.00 ea
LB125 39 16 $158.00 ea
320 VR 8 17 $61.00 ea
323 4 17 $77.00 ea
AR145 3 17 $95.00 ea
330 15 18 $55.00 ea
139 16 18 $59.00 ea
144 17 19 $56.00 ea
321 9 19 $68.00 ea
144 BL 7 20 $54.00 ea
144 BL 14 21 $46.00 ea
139 15 22 $72.00 ea
B141 9 22 $74.00 ea
144 11 23 $68.00 ea
304 15 24 $53.00 ea
327 15 24 $60.00 ea
138 19 24 $84.00 ea
Section Row Qty Price
PARKING LOT A 1 $50 ea

Notice: Undefined variable: tevoEventRow in /www/www.teamonetickets.com/releases/20140624222536/appfiles/includes/tablesortTicketList.php on line 118


Notice: Trying to get property of non-object in /www/www.teamonetickets.com/releases/20140624222536/appfiles/includes/tablesortTicketList.php on line 118
PARKING PASS PRIVATE LOT 1 $125 ea

Notice: Undefined variable: tevoEventRow in /www/www.teamonetickets.com/releases/20140624222536/appfiles/includes/tablesortTicketList.php on line 118


Notice: Trying to get property of non-object in /www/www.teamonetickets.com/releases/20140624222536/appfiles/includes/tablesortTicketList.php on line 118
PARKING PASS PRIVATE LOT 1 $125 ea

Notice: Undefined variable: tevoEventRow in /www/www.teamonetickets.com/releases/20140624222536/appfiles/includes/tablesortTicketList.php on line 118


Notice: Trying to get property of non-object in /www/www.teamonetickets.com/releases/20140624222536/appfiles/includes/tablesortTicketList.php on line 118
PARKING PASS PRIVATE LOT 1 $125 ea

Notice: Undefined variable: tevoEventRow in /www/www.teamonetickets.com/releases/20140624222536/appfiles/includes/tablesortTicketList.php on line 118


Notice: Trying to get property of non-object in /www/www.teamonetickets.com/releases/20140624222536/appfiles/includes/tablesortTicketList.php on line 118
PARKING LOT A 1 3 $46 ea

Notice: Undefined variable: tevoEventRow in /www/www.teamonetickets.com/releases/20140624222536/appfiles/includes/tablesortTicketList.php on line 118


Notice: Trying to get property of non-object in /www/www.teamonetickets.com/releases/20140624222536/appfiles/includes/tablesortTicketList.php on line 118
AT&T Park Seating Chart

SHARE THIS PAGE!