Team One Tickets & Sports Tours
 

St. Louis Rams at San Francisco 49ers tickets

November 2, 2014 at 1:05 pm  Levi's Stadium :: Santa Clara
Section Row Qty Price
120 9 2 $304.00 ea
120 33 3 $243.00 ea
143 5 3 $330.00 ea
422 1 4 $190.00 ea
132 3 4 $257.00 ea
225 1 2 $190.00 ea
128 7 5 $271.00 ea
227 17 6 $214.00 ea
112 5 2 $360.00 ea
C220 14 3 $397.00 ea
121 4 2 $298.00 ea
132 30 2 $470.00 ea
121 2 13 $322.00 ea
127 18 2 $193.00 ea
131 5 2 $238.00 ea
308 1 2 $238.00 ea
412 25 3 $407.00 ea
322 1 2 $202.00 ea
321 6 2 $285.00 ea
328 1 4 $171.00 ea
SR01 SR9 4 $153.00 ea
143 5 1 $243.00 ea
MICHAEL MINA HOSPITALITY 10 $183.00 ea
121 20 4 $269.00 ea
142 28 2 $458.00 ea
142 18 3 $330.00 ea
124 23 5 $208.00 ea
104 8 3 $202.00 ea
119 13 2 $579.00 ea
104 18 2 $225.00 ea
121 3 2 $238.00 ea
129 3 4 $232.00 ea
233 2 4 $269.00 ea
412 11 4 $190.00 ea
C116 1 6 $1,092.00 ea
402 10 3 $153.00 ea
312 1 6 $244.00 ea
403 27 6 $152.00 ea
412 26 2 $339.00 ea
402 19 4 $329.00 ea
109 36 2 $263.00 ea
409 4 2 $141.00 ea
325 5 6 $271.00 ea
318 3 3 $183.00 ea
232 4 2 $232.00 ea
326 2 8 $179.00 ea
120 31 3 $249.00 ea
127 7 3 $202.00 ea
108 4 2 $275.00 ea
110 20 5 $261.00 ea
321 6 18 $182.00 ea
118 24 2 $290.00 ea
131 4 2 $275.00 ea
120 5 1 $262.00 ea
411 25 2 $171.00 ea
132 2 5 $263.00 ea
142 13 4 $366.00 ea
408 20 2 $163.00 ea
110 16 2 $257.00 ea
301 1 2 $171.00 ea
Middle Club Sideline 216 2 4 $873.00 ea
420 1 2 $165.00 ea
134 21 4 $324.00 ea
109 35 2 $244.00 ea
144 4 4 $310.00 ea
C215 19 2 $980.00 ea
121 4 4 $293.00 ea
233 3 2 $257.00 ea
121 4 2 $293.00 ea
120 2 6 $299.00 ea
420 9 6 $177.00 ea
413 3 5 $202.00 ea
134 25 2 $300.00 ea
413 18 4 $387.00 ea
SR01 SR9 8 $159.00 ea
119 7 3 $275.00 ea
129 5 4 $214.00 ea
306 3 2 $141.00 ea
120 1 2 $305.00 ea
109 28 2 $269.00 ea
102 2 2 $220.00 ea
C117 19 2 $641.00 ea
421 24 4 $140.00 ea
234 4 2 $275.00 ea
103 4 2 $231.00 ea
244 1 2 $275.00 ea
142 10 2 $349.00 ea
120 36 15 $247.00 ea
SR01 SR7 4 $165.00 ea
131 4 4 $240.00 ea
233 3 2 $251.00 ea
142 29 4 $300.00 ea
120 20 2 $253.00 ea
108 4 2 $275.00 ea
320 1 5 $190.00 ea
303 3 2 $196.00 ea
142 15 4 $348.00 ea
PRE GAME FIELD ACCESS PASS 8 $1,037.00 ea
202 2 4 $387.00 ea
226 20 3 $208.00 ea
108 14 2 $475.00 ea
302 4 3 $271.00 ea
402 19 2 $147.00 ea
122 7 6 $258.00 ea
109 10 2 $269.00 ea
310 5 2 $205.00 ea
C220 13 3 $397.00 ea
146 8 8 $206.00 ea
133 20 2 $302.00 ea
416 2 2 $196.00 ea
121 10 8 $475.00 ea
305 1 7 $165.00 ea
222 1 2 $226.00 ea
134 14 3 $300.00 ea
226 21 6 $214.00 ea
C140 1 5 $1,214.00 ea
411 13 3 $226.00 ea
SR01 SR8 8 $159.00 ea
244 4 4 $287.00 ea
108 4 4 $257.00 ea
226 20 2 $208.00 ea
415 4 4 $177.00 ea
143 17 1 $243.00 ea
326 1 2 $153.00 ea
134 27 2 $300.00 ea
325 3 3 $271.00 ea
SR01 SR8 4 $159.00 ea
128 16 3 $193.00 ea
413 21 2 $183.00 ea
121 8 5 $293.00 ea
118 27/28 6 $549.00 ea
420 21 4 $296.00 ea
413 16 3 $182.00 ea
410 7 8 $190.00 ea
110 17 1 $255.00 ea
127 17 2 $193.00 ea
143 5 2 $299.00 ea
225 1 4 $214.00 ea
123 7 7 $214.00 ea
121 3 4 $275.00 ea
142 6 3 $362.00 ea
404 3 2 $154.00 ea
408 1 2 $208.00 ea
413 23 2 $329.00 ea
308 6 4 $285.00 ea
142 29 1 $274.00 ea
227 15 4 $383.00 ea
SR01 SR5 2 $159.00 ea
121 2 3 $251.00 ea
121 3 2 $304.00 ea
105 4 6 $195.00 ea
143 7 4 $316.00 ea
109 14 4 $475.00 ea
RED 4a H 1 $75.00 ea
146 32 2 $274.00 ea
109 36 4 $263.00 ea
306 1 3 $171.00 ea
125 18 7 $226.00 ea
407 20 2 $129.00 ea
142 10 2 $366.00 ea
143 5 2 $299.00 ea
403 10 2 $159.00 ea
132 11 4 $458.00 ea
325 1 4 $153.00 ea
118 2 10 $556.00 ea
104 4 8 $226.00 ea
146 4 3 $238.00 ea
418 11 2 $149.00 ea
411 27 2 $339.00 ea
120 30 3 $243.00 ea
124 2 3 $524.00 ea
121 3 4 $275.00 ea
233 6 5 $263.00 ea
131 1 5 $392.00 ea
124 1 3 $305.00 ea
311 5 3 $216.00 ea
142 18 3 $263.00 ea
304 3 2 $141.00 ea
134 29 3 $300.00 ea
209 17 2 $226.00 ea
327 3 4 $220.00 ea
133 2 7 $351.00 ea
109 4 2 $274.00 ea
103 3 5 $238.00 ea
124 7 8 $300.00 ea
126 4 3 $194.00 ea
310 2 2 $205.00 ea
106 15 12 $263.00 ea
414 1 4 $208.00 ea
134 14 3 $300.00 ea
105 1W 6 $305.00 ea
144 27 2 $470.00 ea
310 1 4 $202.00 ea
129 2 2 $232.00 ea
130 5 4 $220.00 ea
110 12 4 $293.00 ea
143 9 1 $243.00 ea
109 31 2 $258.00 ea
243 9 2 $580.00 ea
C141 2 2 $793.00 ea
233 2 2 $269.00 ea
142 14 3 $322.00 ea
413 19 2 $160.00 ea
127 16 4 $197.00 ea
413 19 2 $387.00 ea
245 3 2 $269.00 ea
328 2 4 $141.00 ea
221 6 4 $226.00 ea
122 4 3 $229.00 ea
322 1 3 $202.00 ea
142 12 2 $366.00 ea
127 4 2 $263.00 ea
307 2 2 $285.00 ea
418 2 2 $146.00 ea
222 1 2 $226.00 ea
103 19 3 $403.00 ea
321 5 3 $182.00 ea
142 23 2 $304.00 ea
126 2 2 $243.00 ea
410 21 9 $384.00 ea
121 4 2 $293.00 ea
144 8 2 $251.00 ea
120 1 3 $305.00 ea
121 32 3 $269.00 ea
317 3 9 $263.00 ea
403 12 2 $141.00 ea
121 5 2 $280.00 ea
245 2 2 $275.00 ea
143 16 1 $243.00 ea
127 3 3 $226.00 ea
120 30 2 $253.00 ea
118 11 2 $360.00 ea
413 1 3 $226.00 ea
244 3 2 $299.00 ea
119 3 6 $491.00 ea
309 1 7 $202.00 ea
124 6 4 $262.00 ea
104 6 12 $208.00 ea
411 3 4 $214.00 ea
110 4 4 $312.00 ea
109 5 2 $235.00 ea
C242 9 4 $641.00 ea
C117 15 2 $513.00 ea
403 3 2 $171.00 ea
128 8 3 $214.00 ea
144 8 2 $251.00 ea
420 2 2 $154.00 ea
305 3 4 $271.00 ea
123 2 6 $232.00 ea
410 12 4 $220.00 ea
144 5 2 $275.00 ea
420 2 6 $147.00 ea
101 1W 4 $305.00 ea
106 5 4 $238.00 ea
123 9 3 $202.00 ea
109 5 2 $275.00 ea
128 1A 3 $238.00 ea
143 5 4 $351.00 ea
411 3 3 $202.00 ea
245 3 3 $269.00 ea
318 6 10 $216.00 ea
142 4 2 $324.00 ea
125 9 5 $243.00 ea
419 1 2 $190.00 ea
104 3 6 $238.00 ea
143 6 4 $330.00 ea
406 3 3 $190.00 ea
221 5 2 $226.00 ea
324 1 2 $190.00 ea
134 7 2 $362.00 ea
131 2 2 $257.00 ea
413 20 8 $183.00 ea
126 31 2 $213.00 ea
244 5 2 $263.00 ea
121 1 9 $362.00 ea
407 21 4 $183.00 ea
415 2 4 $177.00 ea
SR01 SR5 2 $165.00 ea
110 36 6 $262.00 ea
143 6 2 $333.00 ea
112 14 4 $397.00 ea
322 1 9 $214.00 ea
222 14 2 $273.00 ea
146 16 9 $441.00 ea
122 26 10 $231.00 ea
234 4 2 $275.00 ea
402 1 12 $182.00 ea
123 17 2 $219.00 ea
118 23 4 $348.00 ea
121 6 3 $226.00 ea
121 3 2 $269.00 ea
302 8 4 $271.00 ea
317 1 2 $269.00 ea
233 3 2 $257.00 ea
101 3 6 $251.00 ea
127 16 3 $193.00 ea
120 6 2 $328.00 ea
204 20 2 $296.00 ea
245 5 2 $244.00 ea
126 22 2 $191.00 ea
127 14 6 $232.00 ea
413 27 3 $230.00 ea
128 2 4 $232.00 ea
304 6 3 $141.00 ea
311 1 3 $196.00 ea
402 1 6 $171.00 ea
143 10 2 $281.00 ea
121 5 2 $220.00 ea
408 27 2 $163.00 ea
121 1 2 $281.00 ea
411 12 2 $373.00 ea
144 6 4 $263.00 ea
119 6 3 $275.00 ea
232 4 2 $232.00 ea
413 20 2 $160.00 ea
127 27 9 $201.00 ea
143 4 2 $312.00 ea
310 4 3 $205.00 ea
311 1 2 $196.00 ea
CLUB 114 3 2 $568.00 ea
142 24 3 $318.00 ea
204 22 4 $183.00 ea
110 35 8 $262.00 ea
121 13 3 $241.00 ea
127 4 3 $208.00 ea
127 2 8 $226.00 ea
121 3 2 $293.00 ea
412 2 2 $202.00 ea
128 2 4 $232.00 ea
222 11 2 $273.00 ea
120 17 2 $253.00 ea
125 20 3 $191.00 ea
134 8 2 $351.00 ea
122 10 2 $214.00 ea
120 15 2 $287.00 ea
109 16 6 $303.00 ea
308 3 6 $305.00 ea
232 2 2 $244.00 ea
119 2 4 $397.00 ea
127 26 2 $197.00 ea
103 5 1 $197.00 ea
234 12 2 $484.00 ea
222 15 2 $273.00 ea
408 12 4 $174.00 ea
412 26 3 $407.00 ea
406 8 4 $202.00 ea
115VIP 30 2 $1,651.00 ea
245 6 2 $226.00 ea
110 36 2 $293.00 ea
128 1 6 $304.00 ea
127 2 2 $232.00 ea
230 2 3 $387.00 ea
128 6 3 $214.00 ea
145 36 3 $244.00 ea
124 29 8 $232.00 ea
C137 28 2 $1,396.00 ea
C114 14 2 $472.00 ea
118 37 5 $434.00 ea
109 36 6 $258.00 ea
124 12 6 $441.00 ea
244 1 2 $305.00 ea
222 1 2 $232.00 ea
128 3 2 $226.00 ea
144 10 3 $299.00 ea
325 4 4 $271.00 ea
109 11 2 $262.00 ea
MICHAEL MINA HOSPITALITY 5 $153.00 ea
145 8 4 $238.00 ea
328 7 2 $180.00 ea
245 1 6 $287.00 ea
110 11 3 $281.00 ea
409 19 4 $271.00 ea
132 9 4 $238.00 ea
C117 5 2 $579.00 ea
316 6 2 $271.00 ea
404 24 16 $226.00 ea
Lower Endzone 127 29 2 $263.00 ea
127 8 3 $196.00 ea
133 5 2 $310.00 ea
108 12 1 $262.00 ea
234 1 6 $324.00 ea
144 6 7 $263.00 ea
GRN 3b E 1 $60.00 ea
110 15 4 $312.00 ea
413 10 4 $336.00 ea
C212 14 5 $409.00 ea
302 4 4 $180.00 ea
130 1 1 $243.00 ea
235 10 2 $336.00 ea
305 1 2 $171.00 ea
209 23 3 $244.00 ea
C218 8 2 $482.00 ea
126 3 2 $238.00 ea
209 3 3 $243.00 ea
244 4 2 $287.00 ea
246 2 2 $244.00 ea
412 27 3 $407.00 ea
125 11 3 $201.00 ea
128 20 2 $193.00 ea
323 3 2 $196.00 ea
412 26 2 $339.00 ea
127 28 5 $201.00 ea
120 16 3 $253.00 ea
UPPER CORNER 408 9 2 $183.00 ea
102 3 4 $232.00 ea
C114 20 2 $453.00 ea
C212 9 4 $397.00 ea
210 8 6 $210.00 ea
144 7 2 $257.00 ea
125 1 2 $263.00 ea
412 18 4 $177.00 ea
411 23 4 $407.00 ea
328 1 2 $166.00 ea
128 10 5 $208.00 ea
304 1 3 $141.00 ea
110 22 1 $249.00 ea
121 35 3 $269.00 ea
142 16 3 $330.00 ea
130 9 10 $262.00 ea
SR01 SR8 4 $159.00 ea
101 18 2 $193.00 ea
130 10 5 $441.00 ea
127 3 5 $244.00 ea
125 19 8 $232.00 ea
410 5 6 $214.00 ea
119 1 10 $556.00 ea
110 7 2 $281.00 ea
142 26 1 $274.00 ea
121 5 6 $251.00 ea
121 2 3 $287.00 ea
129 6 4 $202.00 ea
133 6 2 $337.00 ea
C219 21 2 $826.00 ea
233 1 6 $293.00 ea
201 2 2 $195.00 ea
403 1 7 $202.00 ea
120 12 4 $274.00 ea
418 1 5 $182.00 ea
127 15 2 $243.00 ea
206 1 7 $232.00 ea
104 15 2 $453.00 ea
133 7 3 $365.00 ea
302 1 4 $153.00 ea
129 2 2 $232.00 ea
143 4 3 $312.00 ea
130 7 3 $208.00 ea
114 2 2 $549.00 ea
411 25 2 $339.00 ea
233 2 4 $269.00 ea
246 1 2 $305.00 ea
124 21 2 $214.00 ea
234 2 2 $287.00 ea
321 4 3 $182.00 ea
411 20 4 $182.00 ea
121 24 5 $414.00 ea
406 2 8 $196.00 ea
411 1 4 $232.00 ea
143 7 2 $287.00 ea
303 1 14 $190.00 ea
401 8 2 $141.00 ea
307 1 2 $237.00 ea
125 8 2 $243.00 ea
208 10 3 $213.00 ea
413 22 8 $387.00 ea
103 4 4 $487.00 ea
145 14 4 $220.00 ea
129 4 4 $226.00 ea
112 8 2 $366.00 ea
324 5 6 $196.00 ea
420 1 3 $141.00 ea
103 1AA 2 $383.00 ea
227 6 9 $387.00 ea
106 5 4 $238.00 ea
126 3 4 $232.00 ea
322 7 2 $231.00 ea
102 4 2 $226.00 ea
416 5 2 $176.00 ea
403 10 2 $147.00 ea
328 1 4 $196.00 ea
128 28 3 $193.00 ea
128 3 4 $244.00 ea
303 7 4 $370.00 ea
129 1A 4 $238.00 ea
C215 20 4 $854.00 ea
127 27 7 $197.00 ea
144 7 3 $257.00 ea
327 6 3 $349.00 ea
102 3 3 $244.00 ea
121 14 3 $231.00 ea
121 15 3 $219.00 ea
110 6 7 $293.00 ea
326 4 6 $271.00 ea
134 4 2 $368.00 ea
414 3 2 $177.00 ea
234 3 5 $293.00 ea
127 19 7 $201.00 ea
RED 3b A 2 $55.00 ea
109 9 2 $284.00 ea
418 12 2 $135.00 ea
408 1 4 $208.00 ea
412 25 5 $407.00 ea
324 2 2 $174.00 ea
145 17 3 $214.00 ea
201 4 2 $212.00 ea
308 1 2 $207.00 ea
412 21 2 $360.00 ea
121 29 3 $269.00 ea
C212 15 5 $409.00 ea
142 11 3 $299.00 ea
123 1 2 $257.00 ea
230 1 2 $269.00 ea
206 1 4 $275.00 ea
131 6 15 $226.00 ea
105 3 8 $238.00 ea
228 1 4 $177.00 ea
134 10 3 $312.00 ea
406 17 2 $149.00 ea
415 1 2 $177.00 ea
319 4 2 $212.00 ea
321 1 2 $171.00 ea
233 4 3 $263.00 ea
130 4 9 $232.00 ea
127 11 2 $201.00 ea
119 9 2 $342.00 ea
420 1 4 $165.00 ea
312 3 2 $244.00 ea
128 1A 2 $310.00 ea
202 21 21 $244.00 ea
323 1 4 $165.00 ea
134 9 2 $339.00 ea
121 32 5 $219.00 ea
142 23 2 $330.00 ea
130 18 9 $263.00 ea
142 19 3 $304.00 ea
C236 8 2 $873.00 ea
104 5 3 $237.00 ea
328 1 4 $152.00 ea
407 25 4 $183.00 ea
C135 24 2 $1,081.00 ea
309 1 2 $207.00 ea
409 10 3 $188.00 ea
142 25 3 $306.00 ea
128 19 4 $383.00 ea
304 1 10 $165.00 ea
143 7 2 $287.00 ea
131 3 2 $244.00 ea
126 3 2 $232.00 ea
231 1 10 $214.00 ea
109 5 2 $275.00 ea
127 5 8 $202.00 ea
134 34 3 $300.00 ea
104 3 2 $232.00 ea
120 3 4 $287.00 ea
123 30 2 $383.00 ea
246 3 2 $226.00 ea
129 1 3 $275.00 ea
128 2 2 $232.00 ea
Section Row Qty Price
BLUE LOT 1 1B 1 $78 ea
GREEN LOT 1 A 1 $77 ea
Green Lot 1 G 1 $80 ea
PARKING GRN1 G 9 $65 ea
Green Lot 1 H 1 $65 ea
GREEN LOT 2 GA 1 $88 ea
Blue Lot 1 E 1 $74 ea
Green Lot 1 G 1 $85 ea
Green Lot 1 H 1 $65 ea
Green Lot 1 H 1 $63 ea
Green Lot 1 G 1 $95 ea
Parking Pass Red 8 2 $96 ea
Blue Lot 1 J 3 $75 ea
Green Lot 1 F 1 $79 ea
YELLOW LOT 3 F 1 $148 ea
YELLOW LOT PARKING 3 $95 ea
Green Lot 1 G 1 $90 ea
Green Lot 1 F 1 $73 ea
Green Lot 4 G 1 $124 ea
Green Lot 1 H 1 $64 ea
Red Lot 6 - No Open Flame BBQ GA 1 $71 ea
Green Lot 1 F 1 $66 ea
Green Lot 1 H 1 $64 ea
Green Lot 1 F 1 $72 ea
Green Lot 1 G 1 $90 ea
GREEN LOT 1 GA 5 $85 ea
Parking Green 3 1 $65 ea
GREEN LOT 4 E 1 $141 ea
Green Lot 1 F 1 $68 ea
GREEN 2 B 1 $62 ea
BLUE LOT 1 PARKING 2 $70 ea
Green Lot 1 F 1 $71 ea
PARKING YELLOW 2 1 $153 ea
Green Lot 1 F 1 $86 ea
GREEN LOT 1 G 1 $98 ea
Green Lot 1 F 1 $90 ea
Green Lot 1 F 1 $82 ea
Parking RED 4 1 $55 ea
Green Lot 1 F 1 $73 ea
Green Lot 1 F 1 $72 ea
Red Lot 6 - No Open Flame BBQ GA 1 $71 ea
BLUE LOT 1 PARKING PASS 1 $61 ea
Red Lot 6 - No Open Flame BBQ GA 1 $71 ea
Green Lot 1 F 1 $74 ea
RED LOT 3 GA 2 $63 ea
Green Lot 1 F 1 $90 ea
Green Lot 1 H 1 $70 ea
Blue Lot 1 A 1 $74 ea
Green Lot 1 G 1 $80 ea
Red Lot 3 GA 1 $65 ea
Green Lot 1 F 1 $80 ea
Green Lot 1 F 1 $85 ea
Green Lot 1 F 1 $84 ea
Green Lot 1 F 1 $91 ea
Green Lot 1 F 1 $95 ea
GREEN LOT 4 GA 1 $80 ea
Green Lot 1 F 1 $74 ea
RED LOT 3 GA 1 $93 ea
RED LOT 5 GA 1 $73 ea
GREEN LOT 1 G 10 $75 ea
Green Lot 1 F 1 $75 ea
Green Lot 1 B 1 $75 ea
GREEN LOT 1 GA 10 $75 ea
PARKING GREEN LOT 3 1 $69 ea
Green Lot 1 F 1 $83 ea
green lot 3 ga 1 $84 ea
Green Lot 1 B 1 $79 ea
Green Lot 1 GA 1 $68 ea
PARKING BLUE LOT 1 $124 ea
Green Lot 1 G 1 $80 ea
Green Lot 1 H 1 $65 ea
Green Lot 1 G 1 $85 ea
Green Lot 1 J 1 $84 ea
RED LOT 6 GA 1 $70 ea
PARKING RED 1 1 $80 ea
Green Lot 1 F 1 $85 ea
Green Lot 1 G 1 $85 ea
Green Lot 1 G 1 $90 ea
RED LOT 6 GA 1 $67 ea
Green Lot 1 F 1 $81 ea
Parking Pass Red Lot 4b 1 $91 ea
GREEN LOT 1 A 1 $68 ea
Red Lot 6 - No Open Flame BBQ GA 1 $71 ea
Green Lot 1 G 1 $95 ea
Red Lot 6 - No Open Flame BBQ GA 1 $71 ea
Green Lot 1 F 1 $95 ea
Red Lot 4 - No Tailgating G 1 $124 ea
Green Lot 3 - No Tailgating C 1 $74 ea
Green Lot 1 G 1 $95 ea
Red Lot 3 GA 1 $65 ea
Yellow Lot 1 GA 1 $135 ea
BLUE LOT 1 PARKING PASS 1 $61 ea
Green Lot 1 F 1 $92 ea
PARKING GRN1 I 10 $65 ea
Green Lot 1 B 1 $76 ea
BLUE LOT 1 A 1 $80 ea
PARKING GRN3 GA 1 $60 ea
GREEN LOT 2 PARKING 1 $88 ea
BLUE LOT 1 1 1 $64 ea
Green Lot 1 F 1 $79 ea
Green Lot 1 F 1 $93 ea
GREEN LOT 4 E 1 $135 ea
Parking Pass Red Lot 4a 1 $91 ea
PARKING RED LOT 1 $70 ea
Red Lot 6 A 1 $70 ea
Red Lot 4 - No Tailgating A 1 $129 ea
Green Lot 1 B 1 $77 ea
Green Lot 1 B 1 $78 ea
Blue Lot 1 D 1 $74 ea
GREEN LOT 1 G 1 $71 ea
Green Lot 1 F 1 $87 ea
PARKING YELLOW 2 1 $105 ea
Parking YELLOW 5 $110 ea
Green Lot 1 F 1 $78 ea
Green Lot 1 F 1 $89 ea
Green Lot 3 - No Tailgating D 1 $74 ea
PARKING RED 6 1 $65 ea
Green Lot 1 F 1 $70 ea
PARKING GREEN 4 3 $65 ea
Green Lot 1 H 1 $63 ea
Green Lot 1 F 1 $77 ea
Red Lot 6 - No Open Flame BBQ GA 1 $71 ea
Green Lot 1 G 1 $85 ea
Green Lot 1 F 1 $67 ea
GREEN LOT 1 G 1 $85 ea
Red Lot 6 - No Open Flame BBQ GA 1 $71 ea
RED LOT 3 E 1 $113 ea
GREEN LOT 1 GA 1 $88 ea
Green Lot 1 G 1 $95 ea
Red Lot 6 - No Open Flame BBQ GA 1 $71 ea
Green Lot 1 F 1 $88 ea
BLUE LOT 1 PARKING 1 $60 ea
Green Lot 1 G 1 $80 ea
Green Lot 1 F 1 $81 ea
RED LOT 3 I 2 $95 ea
Green Lot 1 F 1 $78 ea
Green Lot 1 J 1 $85 ea
Parking Pass Blue Lot 1 1 $96 ea
Green Lot 1 F 1 $70 ea
Green Lot 1 GA 1 $68 ea
Green Lot 1 F 1 $71 ea
Green Lot 1 H 1 $69 ea
GREEN LOT 1 GA 6 $65 ea
Green Lot 1 G 1 $85 ea
GREEN LOT 1 G 1 $103 ea
Green Lot 1 F 1 $82 ea
Red Lot 6 - No Open Flame BBQ GA 1 $71 ea
BLUE 1 PARKING 1 $65 ea
Green Lot 1 G 1 $90 ea
Green Lot 1 F 1 $69 ea
Green Lot 1 H 1 $62 ea
Green Lot 1 F 1 $76 ea
Blue Lot 1 A 1 $74 ea
Green Lot 1 F 1 $94 ea
Green Lot 1 F 1 $83 ea
PARKING GREEN1 1 $139 ea
Levi's Stadium Seating Chart

SHARE THIS PAGE!