Team One Tickets & Sports Tours
 

Elton John tickets

September 15, 2018 at 8:00 pm  Key Bank Center :: Buffalo, New York
Section Row Qty Price
325 13 3 $1,683.00 ea
121 19 3 $1,971.00 ea
301 13 4 $1,683.00 ea
101 19 4 $1,971.00 ea
106 22 3 $661.00 ea
106 21 3 $694.00 ea
214 4 6 $675.00 ea
214 2 6 $737.00 ea
107 11 6 $1,072.00 ea
106 20 6 $708.00 ea
214 5 2 $564.00 ea
119 8 4 $464.00 ea
FL6 44 4 $388.00 ea
115 7 3 $829.00 ea
FL3 21 2 $850.00 ea
214 5 4 $478.00 ea
101 6 6 $502.00 ea
FL6 25 10 $683.00 ea
FL6 26 8 $677.00 ea
119 11 2 $749.00 ea
317 10 4 $447.00 ea
118 13 18 $698.00 ea
106 19 3 $669.00 ea
118 12 15 $732.00 ea
119 16 2 $436.00 ea
FL6 27 12 $670.00 ea
105 18 3 $606.00 ea
105 10 6 $652.00 ea
FL6 24 2 $513.00 ea
214 7 8 $614.00 ea
121 6 7 $998.00 ea
121 3 3 $1,113.00 ea
116 9 6 $649.00 ea
FL6 29 5 $657.00 ea
DELUXE EL PACKAGE 4 $1,829.00 ea
STANDARD EL PACKAGE 4 $1,375.00 ea
117 2 3 $662.00 ea
FL1 2 2 $2,431.00 ea
300 8 6 $338.00 ea
327 4 3 $371.00 ea
326 3 3 $364.00 ea
118 22 4 $649.00 ea
103 1 4 $708.00 ea
FL6 28 9 $664.00 ea
300 11 2 $303.00 ea
301 10 4 $306.00 ea
FL5 46 2 $402.00 ea
115 18 4 $531.00 ea
322 11 2 $354.00 ea
FL1 13 6 $786.00 ea
119 3 5 $535.00 ea
119 1 5 $643.00 ea
103 13 12 $606.00 ea
119 4 3 $674.00 ea
FL6 31 2 $431.00 ea
FL1 13 6 $917.00 ea
300 10 3 $236.00 ea
307 14 2 $340.00 ea
121 18 3 $507.00 ea
121 5 2 $921.00 ea
309 5 3 $267.00 ea
107 12 4 $507.00 ea
108 13 4 $422.00 ea
308 3 2 $384.00 ea
FL3 21 4 $531.00 ea
108 17 2 $413.00 ea
FL2 19 4 $531.00 ea
308 8 2 $354.00 ea
FL6 45 2 $396.00 ea
104 14 3 $665.00 ea
108 14 2 $472.00 ea
118 1 4 $710.00 ea
FLOOR 3 13 6 $685.00 ea
116 1 4 $791.00 ea
FL5 32 8 $502.00 ea
FL2 10 14 $885.00 ea
319 5 10 $413.00 ea
106 1 4 $930.00 ea
116 1 2 $752.00 ea
303 8 9 $324.00 ea
326 9 20 $331.00 ea
116 6 4 $655.00 ea
116 3 3 $690.00 ea
317 11 6 $255.00 ea
FL2 17 2 $549.00 ea
214 3 12 $706.00 ea
214 6 12 $645.00 ea
FLOOR 1 1 2 $3,098.00 ea
FLOOR 1 4 2 $1,301.00 ea
Floor 1 2 2 $2,102.00 ea
Floor 2 4 2 $1,441.00 ea
Floor 3 4 4 $1,802.00 ea
106 1 2 $901.00 ea
304 1 6 $390.00 ea
322 1 3 $300.00 ea
FL1 5 2 $1,179.00 ea
327 9 4 $318.00 ea
325 8 11 $324.00 ea
222 2 2 $637.00 ea
FL1 7 2 $915.00 ea
FL2 18 2 $508.00 ea
317 12 6 $255.00 ea
302 8 2 $531.00 ea
FL5 45 2 $388.00 ea
FL5 43 6 $388.00 ea
300 9 4 $314.00 ea
Section Row Qty Price
PARKING PASS PARK 4 $63 ea
Key Bank Center Seating Chart

SHARE THIS PAGE!